Extrastämma den 12 september

Styrelsen utlyser extrastämma den 12 september med anledning av att styrelsen behöver utökas. Separat inbjudan har delats ut till föreningens medlemmar.

18:15 Kerstin Malm från polisen berättar om säkert boende och Grannsamverkan

19:00 Extrastämma

Dagordning

a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
h) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
i) Förslag nya styrelsemedlemmar
j) Stämmans avslutande

Förändringar på innergården

Arbete är igång med gjutning av betongfundament och montering av avskillnadsplank där det kan upplevas att det saknas.

En nedsänkning i marken har orsakat större vattenansamlingar i gräsmattan bakom gemensamhetslokalen. Ny jord läggs nu på för att få till en naturlig vattenavrinning.

Sommarfest den 6 juni

Välkommen till brf Jubilarens första årliga sommarfest. Ta tillfället i akt att umgås och lära känna dina grannar.

Under kvällen bjuds det på mat och dryck. För de minsta anordnas en fiskdamm och för de som vill, öppnar vi upp gemensamhetslokalen där pingisbordet står i fokus. Det kommer även finnas utomhusaktiviteter för både vuxna och barn.

Var: Innergården och gemensamhetslokalen
När: 6 juni (Sveriges nationaldag)
Tid: 16:00

Hoppas vi ses!

Dialog med styrelsen den 16 maj

Vi är glada över att flera av er kom och pratade med oss i slutet av januari när vi bjöd in till gemensamhetslokalen för att lära känna nya styrelsen. Många viktiga frågor togs upp och vi känner ett starkt engagemang från er medlemmar att tillsammans skapa ett trivsamt boende. Vi fortsätter gärna den goda dialogen och bjuder in till kaffe i gemensamhetslokalen onsdagen den 16 maj, kl 17-18.