Ny styrelse

Brf Jubilaren i Ursvik

Det är ett stort nöje att få presentera nya styrelsen som enhälligt röstades fram på årsstämman förra veckan:

Aron Håkanson – Ordförande (ny)
Anja Iliev – Vice ordförande (ny)
Ayan Jamil – Sekreterare (ny)
Andrej Lakstigal – Ledamot
Jesper Eliasson – Ledamot (ny)
Peter Pavoni – Ledamot (ny)
Marie-Louise Nord (Riksbyggen) – Ledamot
Lucas Enlund – Suppleant (ny)
Siamand Raschidi – Suppleant
Liza Malmqvist (Riksbyggen) – Suppleant

Vi vill än en gång å hela föreningens vägnar rikta ett varmt tack till tidigare styrelse som med stort engagemang har drivit förening framåt i helt rätt riktning – Samuel Ahari (Ordförande), Branko Mileusnić (Ledamot), Andreas Wincrantz (Ledamot) och Namrata Ganatra (Suppleant).

Stort tack också till Klara Jamil Ott och Carina Nylén i valberedningen som gjort ett fantastiskt arbete för att hitta och utvärdera kandidater till nya styrelsen samt Natalia Arhawe som interngranskat styrelsens arbete.

Tidigare styrelsen har under året gjort en stor insats för att sätta rutiner i styrelsearbetet, öka trivsel och trygghet i föreningen genom förändringar på innergården, underhållsarbete på fastigheter, avtal med störningsjour och byte av leverantörer som inte levt upp till våra högt ställda krav.

Vi i nya styrelsen har som mål att fortsätta det arbetet, samtidigt som vi vill lägga fokus på nya idéer och utvecklingsprojekt som ökar både våra bostäders och föreningens värde. I det arbetet vill vi i en tät dialog med er medlemmar skapa engagemang för att effektivt driva föreningen framåt. Har du frågor till styrelsen, kontaktar du oss på styrelsen@jubilaren.com.

Tack för ert förtroende!

Aron
Styrelsens ordförande, brf Jubilaren

Info från styrelsemöte 21/10 2020 + Covid-19

ÅRSSTÄMMA
Vi håller på att planera in för våran årsstämma, just nu är denna tänkt att hållas virtuellt den 10 december 18:00 om inget annat händer, mer och exakt info ang detta kommer till er.


SÖKER NYA MEDLEMMAR TILL STYRELSEN 
Vi söker fortfarande nya medlemmar och uppmanar dig som är intresserad över att påverka och hjälpa till att skicka in ditt intresse till oss på styrelsen@jubilaren.com vi har fått lite nya ansökningar vilket är enormt roligt att se det engagemanget – Va med och gör våran förening till det bästa den kan vara.

COVID-19 + Gemensamhetslokalen
Som det ser ut just nu vill vi uppmana alla att se sig omkring, inte samåka i hissar (om ni ej bor tillsammans) och försöka tvätta av både hemma och runt om kring sig för att skydda dem i sin omgivning som kan ha det svårt eller vara i en riskgrupp. I största mån försök hålla avstånd till andra personer när vi vistas i allmänna utrymmen.

På grund av det rådande läget har vi fortsatt desinfektion av allmänna utrymmen tre dagar i veckan. Tänk även på här att i största mån undvika att ta i saker om ej nödvändigt och använd gärna handskar. GEMENSAMHETLOKALEN Lokalen fortsätter att hållas stäng tillsvidare då nya råden är att om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge SJUK ELLER OROLIG Kontakta oss vid sjukdom eller besvär, antingen på facebook eller direkt till oss så att vi kan försöka hjälpa dig och även försöka ta till åtgärder eller hjälp om det är möjligt.

Info från FHM kan du läsa HÄR!

Gemensamhetslokalen är fortsatt stängd och vi har idag inget datum utan väntar på rekommendationer.


Gården och Lekplatsen
Dom tre körsbärsträden står och vi hoppas att dessa ska etablera sig bra och bli fina nästa år, Planeringen runt lekplatsen har inte blivit av då det ej fanns möjlighet att verkställa detta just nu men om det behövs nästa år så är det något som våra trädgårdsmästare är informerade om.

Information runt dom redskap och utrustning som finns på lekplatsen kommer att komma upp tillsammans med info och rutiner kring vart man kan vända sig vid en olycka.


OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Just nu på med OVK och den är strax klar, har ni frågor eller missat något – Ring våran UE – Haninge Sotning och ventilation direkt vid oklarheter.

Övrigt
Vi håller på att fixa lite extra förråd som man sedan kommer kunna hyra via Mitt riksbyggen om man behöver då dessa platser står tomma idag, Info runt detta kommer när det är klart.

Är du boende i föreningen?
Gå gärna med i våran Facebook grupp genom att söka på eller klicka nedan
Vi som bor i BRF Jubilaren i Ursvik

Mvh
Brf Jubilaren

🔑 Kopia/extra nycklar samt taggar 🔑

Vi har fått förfrågningar om förfarande vid kopior av nycklar samt taggar, och tänkte att det är bra för alla att känna till.

Via Norrmalmslås som finns här i Sundbyberg kan ni kontakta om ni önskar kopiera eller få extra nycklar, kontakta dem och bestäm en tid då det ej alltid är bemannat speciellt under semestertider.

Viktigt är att ni har med er följande : Kontrakt och/eller senaste Avi för avgiften, Giltig ID handling, samt nyckel.

Kontaktuppgifter:
Norrmalms Lås AB
Tulegatan 61
172 72 Sundbyberg
Telefon: +46 (0) 8 33 30 33
Fax: +46 (0) 8 31 32 00
Epost: info@norrmalmslas.se

Är det några frågor så hör gärna av er via styrelsen@jubilaren.com

Vill ni beställa extra taggar görs det genom en felanmälan via Riksbyggens hemsida.

Är du boende i föreningen?
Gå gärna med i våran Facebook grupp genom att söka på eller klicka nedan
Vi som bor i BRF Jubilaren i Ursvik

SÖKER NYA MEDLEMMAR TILL STYRELSEN  Vi söker nya medlemmar och uppmanar dig som är intresserad över att påverka och hjälpa till att skicka in ditt intresse till oss på styrelsen@jubilaren.com

Mvh
Brf Jubilaren

Jubilaren + Svenska Störningsjouren igång samarbete.

Jubilaren ingår ett test samarbete med Svenska Störningsjouren, detta för att höja säkerheten hos våra boende.

Vid buller, höga ljudnivåer eller besvär kan ni kontakta svenska störningsjouren för att få info och hjälp att råda bukt på problemen när dialog inte längre funkar.

Tänk på att du även själv har ansvar att stänga ljud ute om det är möjligt, Vid upprepade störningar eller om anmälan är av att betraktas som en bomkörning då ljudnivån eller störningen är inom rimlig nivå kan den som orkat eller anmält bli skyldig att stå för utryckningen.

Vi hoppas att detta ska hjälpa oss,
Vid frågor hur Svenska störningsjouren jobbar är ni fri att kontakta dom.

Är du boende i föreningen?
Gå gärna med i våran Facebook grupp genom att söka på eller klicka nedan
Vi som bor i BRF Jubilaren i Ursvik

SÖKER NYA MEDLEMMAR TILL STYRELSEN  Vi söker nya medlemmar och uppmanar dig som är intresserad över att påverka och hjälpa till att skicka in ditt intresse till oss på styrelsen@jubilaren.com

Mvh
Brf Jubilaren

Service/Reparation av spiskåpor – Serneke

Sernekes underentreprenör Strands Luft vill få möjlighet att byta ut spjällmotors armen i spiskåpor i kök. Det har uppdagats att den är av sämre kvalité och därför vill de utföra detta byte i alla lägenheter som inte redan fått detta arbete utfört efter att de felanmält problem med spiskåpan.

Strands Luft räknar med att utföra arbeten i ca 17 lägenheter per dag och på nedan angivna dagar.

v. 36                   3-4 september

v. 37                   7-11 september

v. 38                   14 september

Serneke kommer att ansvara för aviseringen så att alla vet vilken dag just deras lägenhet behöver vara tillgänglig.

Är du boende i föreningen?
Gå gärna med i våran Facebook grupp genom att söka på eller klicka nedan
Vi som bor i BRF Jubilaren i Ursvik

SÖKER NYA MEDLEMMAR TILL STYRELSEN  Vi söker nya medlemmar och uppmanar dig som är intresserad över att påverka och hjälpa till att skicka in ditt intresse till oss på styrelsen@jubilaren.com

Mvh
Brf Jubilaren

Info från styrelsemöte 12/8 2020

SÖKER NYA MEDLEMMAR TILL STYRELSEN Vi söker nya medlemmar och uppmanar dig som är intresserad över att påverka och hjälpa till att skicka in ditt intresse till oss på styrelsen@jubilaren.com


Covid-19
För att försöka vidta dom åtgärder som vi kan, kommer vi ha en fortsatt extra desinfektion varje vecka, tills vi ser att detta inte längre behövs.

Miljörummet och Återvinning
Vi har gjort ett byte av leverantör, med det fortsätter vi att utvärdera, vi utvärderar även om tider eller begränsningar ska införas, Vi hoppas att denna åtgärd inte behöver sättas in då det ställer till det ibland för personer som sköter sig eller som jobbar oregelbundet.

Gården och Lekplatsen
Vi har beslutat att göra en lättare uppfräschning och tillsammans med det plantera 3 körsbärsträd, detta pga att nuvarande träd har vissnat.
Runt lekplatsen kommer det planteras blommor som är tänkt att hålla djur borta från sandlådorna, detta är av ett pilotprojekt och vi hoppas att denna lösning ska fungera, Det är tänkt att starta i september/oktober.

Gemensamhetslokalen
Lokalen är fortsatt stängd och vi har idag inget datum utan väntar på rekommendationer, vi har under tiden installerat ett nytt passersystem och bokningssystem via hemsidan, detta hoppas vi ska underlätta när lokalen väl blir tillgänglig igen. Vi har fått frågor ang att låna ut utrustning från lokalen, detta har vi tyvärr varit tvungen att säga nej på för att ha kontroll över att sakerna finns och är hela och rena.

Balkonger och altaner
Vi har kollat ang inglasning och möjligheten att ändra eller bygga på sin altan/balkong, detta är i nuläget ej tillåtet då vi måste ansöka om bygglov, (Dom ändringar ang altaner innefattade inte flerbostadshus.) Idag har våran förening Överskridit med 260 kvadrat så att söka är för oss svårt, men självklart möjligt. Vi kommer därför att försöka skicka ut och kolla intresset i föreningen om intresset är tillräckligt stort kommer en ingenjörsfirma kontaktas och kolla våra möjligheter för att sedan hjälpa oss med ansökan – Om någon vill hjälpa till att kolla intresset runt dom boende uppskattas detta för att snabba på processen.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Vi kommer börja försöka planera in OVK, detta är tänkt att vara någon gång i oktober om det går som det ska, ytterligare info och datum kommer skickas ut.

Cykel och barnvagnsförråd
Cykel och barnvagnsförråd kommer att rensas, info ang, detta kommer att skickas ut, Saker som är felplacerade bör flyttas eller tas om hand innan 1 November, så vet du med dig att du tex har en cykel i barnvagnsförrådet ber vi dig flytta på den, då den tyvärr kan komma att kastas bort 1 november.

Loftgångar
Loftgångarna kommer städas och rengöras, grindarna kommer även att få en lättare uppfräschning/reparation.

Ljudnivå och störningsjour
Jubilaren kommer ingå ett test samarbete med störningsjouren, ditt kan ni ringa om ni upplever obehag, Den i frågan som orsakat detta kan då komma att bli informerad, uppdaterad eller få någon form av varningar beroende på situation. Denna princip gäller även dig som gjort anmälan om det visar sig vara en så kallad ”bomkörning”, vid flera överträdelser kan kostnaden belastas dig direkt via hyran. Info och när detta väl är igång kommer längre fram.

Är du boende i föreningen?
Gå gärna med i våran Facebook grupp genom att söka på eller klicka nedan
Vi som bor i BRF Jubilaren i Ursvik

Mvh
Brf Jubilaren

Uppdatering : Gemensamhetlokalen, Covid-19 & miljörum

Gemensamhetlokalen

På grund av det rådande läget är gemensamhets lokalen stängd från bokningar, tills att det är möjligt att öppna försöker vi utveckla tillgången och installera blipp och webb bokning för lättare tillgänglighet, vi hoppas att när lokalen blir tillgänglig ska detta underlätta för alla i föreningen att ta del av lokalen och lätt kunna se om den är ledig.

Covid-19

Vi har även ökat städningen och desinficering av kontakt ytor för att så mycket som möjligt försöka säkerställa att dom som vistas runt och hos oss rör sig säkert.
Vi ber ändå alla att vara extra uppmärksamma, om någon har frågor eller skulle vara sjuk får ni gärna kontakta oss i föreningen så vi både kan ta till åtgärder men även hjälpa er med förnödenheter som kan tänkas behövas.

Miljörum

Miljörummet har genomgått byte av leverantör och vi hoppas att detta både ska hjälpa oss att hålla rent och ge oss en säkrare tömning. Var noga med hur ni sorterar och uppmärksamma oss gärna om något är konstigt eller skulle vara fullt.

Är du boende i föreningen?
Gå gärna med i våran Facebook grupp genom att söka på
Vi som bor i BRF Jubilaren i Ursvik

Mvh
Brf Jubilaren

🌺 Årsstämma – 3 december kl.18:00 🌺

Om en månad är det dags för vår Årsstämma som är öppen för alla Medlemmar och boenden i vår Förening. Ni är varmt välkomna och det bjuds på kaffe och fika.

Vi kommer gå genom det gångna verksamhetsåret med allt från ekonomi till frågor som finns, och det finns även möjlighet till att ställa frågor och tillsammans ha dialog.

Majoriteten av den nuvarande Styrelsen kommer tacka för sig denna kväll, och förhoppningen är att vi ska kunna rösta in nya Styrelseledamöter som kan ta vårt jobb vidare.

Nu hoppas vi på rejäl uppslutning både från gamla och nya Medlemmar! 🌟