🚔 Gällande nattens inbrott i garaget 🚔

Med anledning av nattens inbrott där två bilar blev av med däcken, två bilar förlorade regskyltar och en bil fick bakrutan inslagen har Styrelsen valt att spärra samtliga gamla dosor. Ni som inte fått nya dosorna, vänligen kontakta oss på styrelsen@jubilaren.com för att boka tid för överlämning.

Vi har även beslutat att så snabbt som möjligt installera ett lås på dörren in till garaget från innegården, som idag enbart behöver en ”blipp”, medan alla andra dörrar kräver nyckel.

⭐️ Viktigt att samtliga drabbade själva anmäler till polisen. ⭐️

English version

Due to tonights burglary where two cars lost their tires, two cars lost their plates and one had a smashed window, the board have decided to block all old remotes for the garage door. If you haven’t a new one, please contact us at styrelsen@jubilaren.com to make an appointment.

We have also decided to as soon as possible install a lock on the door from the courtyard to the garage. Today only a access badge is needed.

⭐️ If you’re affected, it’s important you call the police about your car. ⭐️

⏰ Nytt försök att öppna Miljörummet ⏰

Igår beslutade vi på Styrelsemötet att göra ett nytt försök att öppna Miljörummet, vilket sker 21 augusti 2019.

⭐️ Vi utökar öppettiderna rejält, och kommer ha öppet 7 dagar i veckan mellan 06:00 – 21:00. ⭐️

Fram tills dess sker all återvinning på Kvarnskullens ÅVC (som stänger 21 augusti) eller på någon av återvinningsstationerna som finns i Ursvik, Järvastaden etc.

Hitta din station här: https://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/

English version

⏰ New chance for Miljörummet ⏰

Yesterday the board made the decision to give it a new try to open up the Miljörum, with start August 21st 2019.

⭐️ We will also expand the opening hours which will be 7 days a week, between 06:00 – 21:00. ⭐️

Until then you have to do all your recycling at Kvarnskullens ÅVC (closes August 21st) or on any of the recycling stations around Ursvik, Järvastaden etc.

Find your station here: https://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/

🚘 Byte garagedosor 23 juli 🚘

För de som ej hunnit byta sina garagedosor så kommer nedan tid finnas att göra detta på.

Plats: Gemensamhetslokalen

Tisdag 23 juli mellan kl 20:00-20:30

Från och med 1 augusti 2019 kommer de gamla dosorna ej längre fungera.

⚠️ Viktig information gällande andrahandsuthyrning & AirBnB ⚠️

BRF Jubilaren hade de första två åren stora problem med felaktiga andrahandsuthyrningar som föranledde till att många fick en delgivning om misstanke från Riksbyggen och Styrelsen. Resultatet blev dock positivt eftersom det inkom många ansökningar som kunde hanteras och administreras på rätt sätt. Därför är det viktigt för oss att informera igen om att samtliga andrahandsuthyrningar ska ansökas om hos Styrelsen, och det är först efter godkännande som inflyttning får ske. Idag är uthyrning via Airbnb och liknande tjänster ej godkänt inom BRF Jubilaren i Ursvik. ⛔️

Observera att upprepade felaktiga uthyrningar kan leda till att man förlorar nyttjanderätten av sin lägenhet med tvångsförsäljning som följd. Det är inget som någon vill, men Styrelsen har ett juridiskt ansvar gentemot Föreningen och samtliga Medlemmar gällande detta, och det är var och ens eget ansvar att följa dessa stadgar.

Ni finner mer information gällande andrahandsuthyrningar i Föreningens stadgar på vår hemsida, http://www.jubilaren.com/boende/stadgar/.

🚭 Rökförbud inom BRF Jubilaren från 1 juli 2019 🚭

Från och med 1 juli träder rökförbud i kraft vid lekplatser och entréer, vilket gör att den enda godkända platsen för rökning på vår innergård kommer vara vid grillplatsen utanför Gemensamhetslokalen. (dock ej vid entrén på Gemensamhetslokalen)

Detta gäller cigaretter, E-cigaretter och Vattenpipa.

Det har också visat sig finnas rökare som släcker cigaretten mot väggen vid Stallgatan 19 som orsakat brännmärken. Detta är självklart oacceptabelt och kommer att beivras om det sker igen.

Klicka här för mer information gällande rökförbudet.

🆘 Garageportsbyte 24 juni – TRAFIK AVSTÄNGD 🆘

SAVE THE DATE för 24 juni 07:00 – 16:00 genomförs installationen av den nya säkrare garageporten samt demontering av befintliga. Såklart för allas vår säkerhet!

Processen för att byta porten innebär att det INTE ÄR MÖJLIGT med in- och uttrafik. Så lägg in detta i din kalender så du kommer ihåg att köra ut bilen tidigare om du behöver den under måndagen. Det åligger oss bilägare att själva ha koll på detta.

🛑 Observera att installationsfirman inte har skyldighet att lösa så du kan komma ut med din bil. 🛑

Styrelsemöten – 18 juni & 13 augusti

Med anledning av en stundande sommar vill vi informera om att nästkommande Styrelsemöte är den 18 juni, och därför är det viktigt att frågor, förslag samt ansökningar är oss tillhanda senast 17 juni 2019.

Samtliga ärenden som inkommer efter 18 juni kan ej garanteras handläggning förrän nästkommande Styrelsemöte 13 augusti 2019.

Vi hänvisar samtliga frågor och ärenden till vår mail, styrelsen@jubilaren.com.

Under juli kommer Styrelsen vara begränsat tillgänglig, och kan ej garantera svar eller ageranden på annat än akuta oförutsedda händelser.

Efterbesiktning av åtgärder – Tvåårsbesiktningen

Riksbyggen har nu satt upp scheman för efterbesiktningen av åtgärderna från tvåårsbesiktningen. Dessa finns i samtliga trappuppgångar, i regel på brevlådorna, samt att information för din lägenhet ska ha delats ut i vardera brevlåda.

Har ni inte möjlighet att närvara vid efterbesiktningen är det viktigt att ni ställer ert lås i serviceläge. 🔑

Observera att tiderna går ej att byta, och om Riksbyggen ej kommer in i lägenheten vid utsatt tid anses samtliga punkter vara avhjälpta och kommer att strykas i utlåtandet! 👋

Rökningsförbud inom BRF Jubilaren från 1 juli 2019

Från och med 1 juli 2019 träder rökförbud i kraft vid lekplatser och entréer, vilket gör att den enda godkända platsen för rökning på vår innergård kommer vara vid grillplatsen utanför Gemensamhetslokalen. (dock ej vid entrén på Gemensamhetslokalen)

Detta gäller cigaretter, E-cigaretter och Vattenpipa.

Det har också visat sig att någon eller några rökare släcker cigaretten mot fasaden vid Stallgatan 19 och Ursviks Allé 51 som orsakat brännmärken. Detta är självklart oacceptabelt och kommer att beivras om det kommer Styrelsens kännedom om vem eller vilka som orsakat detta.

Klicka här för mer information information gällande Rökningsförbudet!

📢 Din fråga på Styrelsemötet 8 maj?📢

Styrelsen samlas var 6:e vecka, och nästkommande Styrelsemöte är 8 maj. Samtliga frågor och ansökningar som vi får in handlägger vi på dessa möten på grund av att det mesta kräver en majoritet av ledamöter och att det även protokollförs, vilket enbart görs på just Styrelsemötena.

Den 8 maj har vi bland annat budgetmöte tillsammans med Riksbyggen, men avser också att ta beslut på en rad med frågor som vi fått in, och nu fått externa rekommendationer och underlag, bland annat:

☀️ Balkongskydd – kulörer, tygval, leverantör
☀️ Utbyggnationer över gräsmattor på nedre plan
☀️ Leverantör av Lås, nycklar etc.
☀️ Studsmatta på innergården

Har du någon fråga som behöver handläggas?
Då behöver vi ha detta till styrelsen@jubilaren.com senast 7 maj.

Nästkommande Styrelsemöte är 18 juni!