Information

Brf Jubilaren registrerades den 7 augusti, 2014 och är en äkta förening. Föreningen äger marken och på fastigheten Sundbyberg 2:93 uppfördes under åren 2016 och 2017 totalt 4 bostadshus mellan 5-7 våningar inklusive källarvåning.

Byggnaderna finns på adresserna Ladugårdsgatan 10-14, Skrivargatan 30-32, Stallgatan 15-21 och Ursviks allé 43-55. Total tomtarea är 6415 m2, bostadsarea 8087,5 m2 och lokalarea 174 m2. Husen ligger så pass nära varann att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

Föreningen planerar inga avgiftshöjningar.

Gemensamma utrymmen

 • 1 st miljörum i anslutning till garageinfarten
 • 1 st gemensamhetslokal belägen på innergården
 • 1 st lekplats belägen på innergården
 • 6 st cykelrum
 • 8 st barnvagnsrum / rullstolsförråd
 • 8 st hissar + ett lyftbord från gård ner till garage

Internet, TV och telefoni

Internet, TV och telefoni ansluts via Sundbybergs stadsnät. Se http://www.sundbybergsstadsnat.se/ för mer information om leverantörer, tillgängliga hastigheter och priser.

Lägenheterna är utrustade med en mediacentral för tele, data och digital TV. Uttag finns i bostadens samtliga rum och i köket.

Garage

Garage med 78 st garageplatser finns, varav 6 st MC-platser. Mer information om garageplats och intresseanmälan finns på http://www.jubilaren.com/boende/garage/.

Sophantering

Sopsug

På innergården finns två sopsugar för hushållssopor, tidningar och kompost. Vid stopp i sogsugen behöver du ringa ENVAC på telefonnummer 08-775 33 70.

Det är inte tillåtet att ställa något vid sidan av sopsugen. Om du mot förmodan skulle se att något ställts vid sopsugen, hjälp gärna till genom att stoppa in det. Sopor sprids snabbt på innergården, vilket lockar till sig fåglar och skadedjur.

Miljörum

Bredvid garagedörren hittar du vårt miljörum med följande öppettider:

 • Tisdag kl 18:00 – 20:00
 • Torsdag kl 18:00 – 20:00
 • Fredag 07:00 – 12:00
 • Söndag kl 10:00 – 14:00

Här kan du återvinna papper, glas, metall, plast, glödlampor, batterier och elektronik. Observera att du inte får slänga något annat än vad respektive kärl är märkt med. Då anses kärlen vara blandade och föreningen får betala extra avgifter vilket i sin tur kan leda till att avgiften för din lägenhet höjs. Det är heller inte tillåtet att ställa något utanför kärlen, varken helt eller delvis. Grovsopor lämnar du med fördel på Kvarnkullens återvinningsstation.

El och uppvärmning

Kallvatten och värme ingår i månadshyran. Driftskostnader som bostadsrättsinnehavaren själv står för bedöms till ca 200 – 600 kr / mån och hushåll, avseende el och varmvatten. Avvikelser kan förekomma beroende på hushållets sammansättning och levnadsvanor. Föreningen debiterar den enskilde bostadsrättsinnehavaren efter faktisk förbrukning.

Gemensamt elavtal för samtliga lägenheter har slutits med Vattenfall AB.

Byggnaderna värms upp med vattenburen fjärrvärme från Norrenergi AB. Undercentraler är belägna i hus A och D. Elmätare finns för mätning av gemensam elenergi.

Lägenhetsförråd

1 st per lägenhet beläget i källarvåning i hus A och B

Medlemskap och överlåtelse

 • Föreningen godkänner delat ägande
 • Blanketter för ansökan om medlemskap hittar du på https://riksbyggen.se/kundtjanst/blanketter
 • Förvärvare betalar administrativ överlåtelseavgift om ca 1 000 kr
 • Juridisk person accepteras inte som ägare
 • Tillägg för Andrahandsuthyrningar, 375 kronor/månad

Närområde

Mataffär

Förskola

Grundskola

Kollektivtrafik

Träning

Restaurang

Handel och service

Frisör