Information

(uppdaterad 2021-09-03)

Brf Jubilaren registrerades den 7 augusti, 2014 och är en äkta förening. Föreningen äger marken och på fastigheten Sundbyberg 2:93 uppfördes under åren 2016 och 2017 totalt 4 bostadshus mellan 5-7 våningar inklusive källarvåning med 141 lägenheter.

Byggnaderna finns på adresserna Ladugårdsgatan 10-14, Skrivargatan 30-32, Stallgatan 15-21 och Ursviks allé 43-55. Total tomtarea är 6415 m2, bostadsarea 8087,5 m2 och lokalarea 174 m2. Husen ligger så pass nära varann att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

Styrelsen har beslutat att inte genomföra avgiftshöjning för år 2022. Samtidigt förbehåller sig styrelsen rätten att när som helst ompröva beslutet vid plötsliga förändringar i föreningens ekonomi.

Internet, TV och telefoni

Internet, TV och telefoni ansluts enskilt via Sundbybergs stadsnät. Se http://www.sundbybergsstadsnat.se/ för mer information om leverantörer, tillgängliga hastigheter och priser.

Lägenheterna är utrustade med en mediacentral för tele, data och digital TV. Uttag finns i bostadens samtliga rum och i köket.

Garage

Garage med 78 st platser finns, varav 6 st MC-platser. Mer information om garageplats och intresseanmälan finns på http://www.jubilaren.com/boende/garage/.

Det är i genomsnitt 2-3 veckors kö till garaget.

10 laddboxar installeras under hösten, 2021, och utökas kontinuerligt efter behov. Vid användning av laddbox, debiteras utöver parkeringsavgift förbrukad el plus 100 kr extra i månaden.

Sophantering och renhållning

Sopsug

På innergården finns två sopsugar för hushållssopor, tidningar och kompost. Vid stopp i sogsugen behöver du ringa ENVAC på telefonnummer 010-265 00 00 eller fylla i en felanmälan.

Det är inte tillåtet att ställa något vid sidan av sopsugen. Om du mot förmodan skulle se att något ställts vid sopsugen, hjälp gärna till genom att stoppa in det. Sopor sprids snabbt på innergården, vilket lockar till sig fåglar och skadedjur.

Miljörum

Bredvid garageporten hittar du vårt miljörum (Ladugårdsgatan 12).

Här kan du återvinna papper, glas, metall, plast, glödlampor, batterier, elektronik och textilier. Observera att du inte får slänga något annat än vad respektive kärl är märkt med. Då anses kärlen vara blandade och föreningen får betala extra avgifter vilket i sin tur kan leda till att avgiften för din lägenhet höjs. Det är heller inte tillåtet att ställa något utanför kärlen, varken helt eller delvis. Grovsopor lämnar du med fördel på Groavavfallspunkt Valkyriavägen.

Renhållning

Städning av trappuppgångar och gemensamma utrymmen samt skräpplockning på innergården utförs av en extern aktör en gång i veckan.

Byggnader

Lägenhetsförråd

1 st per lägenhet beläget i källarvåning i hus A och B

Gemensamma utrymmen

 • 1 st miljörum i anslutning till garageinfarten
 • 1 st gemensamhetslokal belägen på innergården
 • 1 st lekplats belägen på innergården
 • 6 st cykelrum
 • 8 st barnvagnsrum / rullstolsförråd
 • 8 st hissar + ett lyftbord från gård ner till garage

Renoveringar och underhåll

Föreningens stämma tog år 2021 beslut om att montera solpaneler på föreningens fastigheter. Installation beräknas ske år 2022 och kommer att bekostas av besparade medel. Tidigare underhåll:

2021

 • Godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Kameraövervakning miljörum
 • Trappuppgångarnas entréplan ommålade efter behov
 • Två matbord till innergården

2020

 • Gemensamhetslokal ommålad invändigt
 • Elektroniskt lås med bokningsportal till gemensamhetslokalen
 • Förstärkning grindar till kalltrapphusen i hus C och D
 • Plantering av tre körsbärsträd på innergården

2019

 • Kameraövervakning garage
 • Ny garageport

Inglasning av balkonger

Föreningens stämma beslutade år 2021 att tillåta medlemmar att glasa in sina balkonger. En bygglovsansökan handläggs under hösten av Sundbybergs kommun och parallellt kan medlemmar lägga beställning hos Nika Inglasning AB.

Stambyte

Då byggnaderna stod klara 2016/2017 finns i nuläget inget behov av stambyte. I linje med föreningens ekonomiska plan och underhållsplan avsätts årligen ett fast belopp för ett framtida stambyte som enligt standard beräknas utföras partiellt och efter behov med start år 2040.

El och uppvärmning

Kallvatten och värme ingår i månadsavgiften. Driftskostnader som bostadsrättsinnehavaren själv står för bedöms till ca 200 – 600 kr / mån och hushåll, avseende el och varmvatten. Avvikelser kan förekomma beroende på hushållets sammansättning och levnadsvanor. Föreningen debiterar den enskilde bostadsrättsinnehavaren efter faktisk förbrukning.

Gemensamt elavtal för samtliga lägenheter har slutits med Vattenfall AB.

Byggnaderna värms upp med vattenburen fjärrvärme från Norrenergi AB. Undercentraler är belägna i hus A och D. Elmätare finns för mätning av gemensam elenergi.

Ventilation

Lägenheterna är utrustade med FTX (från- och tilluft med värmeåtervinning) för att säkra ren luft och ett bättre inomhusklimat, samtidigt som det med återvunnen värme har minimal påverkan på miljön.

Fönster och tätning

Fönster i lägenheterna är av typ inåtgående 3-glas (2 + 1)  träaluminium. De har ett energivärde på 76 kWh/m2 (E-värde), isoleringsförmåga på 0,97 W/m2K (U-värde) och genomtränglighet på 0,41 gw.

Medlemskap och överlåtelse

 • Föreningen godkänner delat ägande
 • Blanketter för ansökan om medlemskap hittar du på https://riksbyggen.se/kundtjanst/blanketter
 • Köpare betalar en administrativ överlåtelseavgift om ca 1 000 kr
 • Juridisk person accepteras inte som ägare
 • Tillägg för andrahandsuthyrning är 375 kr/mån

Nycklar

Vid lägenhetsköp erhålls från säljaren tre nycklar till bostadens ytterdörr, tre elektroniska portbrickor, samt tre nycklar till brevlådan. Samtliga nycklar ska returneras vid utflytt.

Vid köp av lägenhet går det bra att kontakta Norrmalms Lås för att undersöka hur många utfärdade nycklar det finns registrerade på lägenheten.

Porttelefon

Kontakta Norrmalms Lås för frågor och serviceärenden gällande porttelefonen.

Webbplats: www.norrmalmslås.se

Epost: info@norrmalmslas.se

Telefon: 08-33 30 33

Försäkring

Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg (fastighetsförsäkring) som ingår i månadsavgiften.

Närområde

Mataffär

Förskola

Grundskola

Kollektivtrafik

 • Ursviks torg (Tvärbanan, planerad till år 2022), 50 m
 • Skrivargatan (buss 504), 100 m
 • Ursviks holme (buss 504), 200 m
 • Rissneleden (buss 118, 157, 197, 199, 540), 450 m
 • Rissne (t-banans blå linje, buss 118, 155, 157, 196, 199, 504, 512), 800 m

Träning

Restaurang / mat

Handel och service

Frisör