Gemensamhetslokal

Mot bakgrund av Regeringens förbud mot sammankomster med fler än 8 personer samt Folkhälsomyndighetens rekommendation att undvika kontakt med andra personer, har beslut tagits om att tillsvidare hålla gemensamhetslokalen stängd. Styrelsen följer utvecklingen och återkommer med nytt beslut.

Föreningens Gemensamhetslokal finns på innergården och kan bokas av Medlemmar och godkända andrahandshyresgäster i föreningen för middagar, fester och andra sammankomster, utan kostnad. I lokalen måste alltid tillsammans med andra vistas minst en myndig föreningsmedlem boende i den lägenhet som bokat lokalen.

Övernattning är inte tillåten.
Av brandsäkerhetsskäl får vistas högst 50 personer samtidigt i lokalen.

Bokning

Gemensamhetslokalen kan bokas ett dygn åt gången och högst 1 månad framåt i tiden med hjälp av formuläret nedan. Varje lägenhet kan boka lokalen 1 gång under loppet av en månad och minst 1 vecka i förväg. När du skickat bokningen återkommer styrelsen inom kort med bokningsbekräftelse.

Bokning över jul- och nyårshelgerna är ej möjlig då efterfrågan är så pass hög att Styrelsen, som lyder under likabehandlingsprincipen, med nuvarande bokningssystem inte kan garantera en rättvis grund för vem som har rätt till förtur.

Tider

Bokningen börjar gälla kl 10:00 den dag du bokat och gäller till 10:00 dagen därpå. Eventuella förberedelser innan och städning efteråt görs inom den här tiden.

Av respekt för grannar ska det vara tyst utanför lokalen kl 22:00 samtliga dagar innan vardag. Dagar med påföljande helg eller helgdag ska det vara tyst utanför lokalen kl 01:00.

Städning och skador

Medlemmen som bokat Gemensamhetslokalen är fullt ansvarig för att följa gällande regler samt städningen av lokalen.

Vid tillträdande av lokalen uppmanas medlemmen att skicka foton av lokalen av dennes skick (viktigt om några synliga skador/bristfällig städning upptäckts), samt vid lämnande av lokalen då städning utförts, dessa skall skickas som svar på bokningsmailet.

Om lokalen inte städats och iordningställts enligt nedan eller återfinns med skador, förbehåller sig Styrelsen rätten att ta ut ersättning för städfirma och/eller reparation av skador. Kostnad för reparation av skador uppskattas uteslutande av föreningens leverantörer och bekostas av den ansvariga lånetagaren (Medlemmen) via faktura.

 • Golv sopas och våttorkas
 • Handfat, toalett och golv i badrummet skuras
 • Diskmaskin, kylskåp och frys töms
 • Fönsterbänkar, diskbänk, bord och stolar torkas av
 • Papperskorgar töms
 • Bord och stolar ställs i sina ställ enligt nedan bild

Utrustning

Du som hyr lokalen står själv för förbrukningsmaterial som toalettpapper och kaffefilter.

Lokalen är utrustad med:

  • stolar (50 st)
  • bord (8 st)
  • tallrikar (50 st)
  • assietter (50 st)
  • djupa tallrikar (50 st)
  • vattenglas (50 st)
  • vinglas (50 st)
  • stora skedar (50 st)
  • små skedar (50 st)
  • gafflar (50 st)
  • matknivar (50 st)
  • osthyvel (2 st)
  • brödkniv (1 st)
  • kockkniv (1 st)
   • tårtspadar (2 st)
   • skålar (2 st)
   • salladsbestick (2 st)
   • saxar (2 st)

Utrustning och möbler listade ovan får endast nyttjas i gemensamhetslokalen.

OBS!
Bokning får endast göras av BRF Jubilaren i Ursviks Medlemmar & godkända andrahandshyresgäster.