Garage

Föreningen disponerar 78 st parkeringsplatser inomhus, varav 6 st för MC. Bilplats kostar 1000 kr / mån och MC-plats 350 kr / mån.

Sundbybergs stad erbjuder boendeparkering på gatan för 600 kr / mån.

Hyra garageplats

För att hyra plats i föreningens garage gör du följande:

  1. Gå in på Mitt Riksbyggen eller ring 0771-860 860 för att ställa dig i kö
  2. Kryssa i Jag vill ha löpande information om lediga objekt som publiceras
  3. När en garageplats blir ledig får du brev från Riksbyggen, varpå du behöver anmäla intresse för att få platsen
  4. Så snart du blivit tilldelad garageplats kontaktar du styrelsen för att få sändare till garageporten

Observera att det inte är tillåtet att använda garaget innan godkännande från Riksbyggen erhållits. Överträdelse kan beivras med böter och/eller bortforsling.

I de fall styrelsen inte har möjlighet att direkt tillhandahålla garagesändare kan du komma in i garaget genom ingången på innergården med din lägenhetsnyckel och använda de manuella knapparna på insidan till vänster av garageporten för att öppna den.

Serviceplats

I garaget finns en lättare serviceplats direkt till vänster innanför infarten. Denna plats är endast avsedd för service och ej parkering. Du som nyttjar platsen kan därför inte parkera eller lämna ditt fordon på serviceplatsen, då det riskerar att forslas bort.

Uppsägning av garageplats

Uppsägningstid för garageplats är 3 månader. När hyran gått ut och sändaren återlämnats till styrelsen, återbetalas depositionsavgiften.

Ordningsregler

Garaget ska på grund av brandrisk vara tomt på lösa föremål såsom kartonger eller skräp.

Du får endast parkera på den utmärkta parkeringsplats du fått anvisad, vilket bland annat innebär att det inte är tillåtet att parkera framför dörrarna till trapphusen.