Reklamation av microvågsugnar

Samtliga som har problem med sina Microvågsugnar ska skicka ett mail till styrelsen@jubilaren.com med följande information:

– E-nr på maskinen
– FD-nr på maskinen
– Felet på maskinen
– Ditt Namn + Adress + Lgh.nr + Telefonnummer

Vänligen skicka in detta så snart som möjligt, men senast 7 januari 2019 för att säkerställa att er lägenhet innefattas i Reklamationsärendet.  Riksbyggen kommer efter att ha fått in sammanställning från oss ta detta vidare med Bosch-Siemens.

Avgift vid andrahandsuthyrningar

Under 2018 har Styrelsen i BRF Jubilaren kartlagt och åtgärdat en stor andel felaktiga andrahandsuthyrningar. Med anledning av detta och en ökad förfrågan på just andrahandsuthyrningar har Styrelsen i samråd med Riksbyggen tagit beslut på en administrativ avgift om 375 kronor per månad, som faktureras av Riksbyggen i samband med den månatliga avgiften under hela uthyrningsperioden.

Vägbom till innergården

För att minimera fordonstrafiken på innergården i BRF Jubilaren, har nu en vägbom installerats. Styrelsen har nycklar för att öppna denna vid väldigt speciella tillfällen, ansökan ska mailas senast 10 dagar innan tillträde till styrelsen@jubilaren.com.

Förbudet mot fordonstrafik avser även MC och Moped. Utryckningsfordon har nycklar till samtliga vägbommar och kan därför komma in utan Styrelsens godkännande.

Välkommen på Årsstämma!

Den 6 december 2018 kl.18:00 – 20:00 är samtliga boenden, oavsett om man är första eller andrahandsboende, välkommen till BRF Jubilarens Årsstämma i Gemensamhetslokalen på innergården. Det bjuds på kaffe, något gott tugg samt en god stämning. Kom dit och bli uppdaterad om hur det senaste året har gått. Det kommer även ske omröstning gällande nya ledamöter i Styrelsen samt suppleanter.

Varmt välkomna!

Extrastämma den 12 september

Styrelsen utlyser extrastämma den 12 september med anledning av att styrelsen behöver utökas. Separat inbjudan har delats ut till föreningens medlemmar.

18:15 Kerstin Malm från polisen berättar om säkert boende och Grannsamverkan

19:00 Extrastämma

Dagordning

a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
h) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
i) Förslag nya styrelsemedlemmar
j) Stämmans avslutande

Förändringar på innergården

Arbete är igång med gjutning av betongfundament och montering av avskillnadsplank där det kan upplevas att det saknas.

En nedsänkning i marken har orsakat större vattenansamlingar i gräsmattan bakom gemensamhetslokalen. Ny jord läggs nu på för att få till en naturlig vattenavrinning.

Sommarfest den 6 juni

Välkommen till brf Jubilarens första årliga sommarfest. Ta tillfället i akt att umgås och lära känna dina grannar.

Under kvällen bjuds det på mat och dryck. För de minsta anordnas en fiskdamm och för de som vill, öppnar vi upp gemensamhetslokalen där pingisbordet står i fokus. Det kommer även finnas utomhusaktiviteter för både vuxna och barn.

Var: Innergården och gemensamhetslokalen
När: 6 juni (Sveriges nationaldag)
Tid: 16:00

Hoppas vi ses!