Garaget stängt 24-25 augusti

Det kommer inte vara möjligt att köra in eller ut ifrån garaget onsdag och på torsdag (24-25 augusti).

Detta gäller från 06:30 på onsdag (24 augusti). Vill du nyttja ditt fordon så rekommenderar vi att du kör ut bilen innan 06:30 på morgonen.

Anledningen till att vi måste stänga är att Serneke som byggt våra fastigheter ska åtgärda plattorna vid garageporten som har sjunkit ner eller gått sönder. Detta är en del av 5-årsgarantin och vi som förening behöver inte stå för kostnaden.

Grillning

Nu när sommaren precis har börjat och grillvädret är perfekt, är det särskilt viktigt att vi tänker på våra grannar. Föreningen har följande regler för grillning:

Grilla med kol eller annan eld får endast ske på föreningens fasta grillar på innergården. Det är strikt förbjudet att använda kolgrill på balkonger eller egna uteplatser på grund av brandrisken samt att grillos lätt sprider sig till grannlägenheterna.

Grilla med el eller gas är ok på balkong och egen uteplats. Du är dock själv ansvarig för säkerheten och att os från grillen inte är av störande karaktär för dina grannar.

Läs mer om grillning och föreningens trivselregler på Trivselregler.

Balkonginglasning

Byggnadsnämnden har tyvärr beslutat att avslå vår överklagan om inglasning. Alla som har skrivit avtal med Nika om inglasning har fått brev idag om att deras avtal makuleras.

Att vår överklagan avslås innebär att vi varken som förening eller enskilda lägenheter får glasa in våra balkonger. Nämndens motivering är att kommunen godkände att bruttoarean överskreds när föreningens hus byggdes. På grund av att bruttoarean överskridits och att inglasade balkonger räknas in i och därmed ökar bruttoarean, anser Byggnadsnämnden att det skulle skilja för mycket från vår fastighets ursprungliga detaljplan. Ett bifall hade dessutom fått en prejudicerande verkan och kommunen hade då blivit tvungen att godkänna ett stort antal andra brf:er som tidigare nekats bygglov.

Efter att vi hade fått avslag från Bygglovsenheten på vår andra reviderade bygglovsansökan var vi i styrelsen till en början inte helt övertygade om att överklaga till Byggnadsnämnden. De flesta brf:er nöjer sig med Bygglovsenhetens beslut och Byggnadsnämnden går dessutom oftast på tjänstemännens rekommendation. I samråd med Nika beslutade vi oss ändå för att överklaga till Byggnadsnämnden för att efteråt känna att vi uttömt alla möjligheter. Nika hade dessutom tagit fram två motsvarande prejudikat från fall som prövats och fått bifall hos Länsstyrelsen.

Det är som sagt flera brf:er i området som sitter i samma sits som vi gör, där bruttoarean överskridits och Bygglovsenheten därför avslagit bygglov för inglasning. Som plåster på såren behöver vi som brf inte betala för bygglovsansökan eftersom handläggningen dragit ut på tiden.